Ingatlanközvetítő tanfolyam

OKJ 52 341 02, Engedélyszám: E-001808/2018/A001
 

Ami a küldetésünket illeti, avagy amiért szenvedéllyel végezzük a munkánkat az nem más, mint hogy támogassuk az ingatlanszakma presztízsét, képzett, felkészült ingatlanszakértőkön és oktatókon keresztül.


Ingatlanközvetítő OKJ képzés, egy európai szintű cégcsoport 20 éves tapasztalatával

Egy európai szintű cégcsoport, a Duna House csoport 20 éves tapasztalatával felvértezve, modern szakmai műhelyként, a legfrissebb tapasztalatok beemelésével indítottuk OKJ Ingatlanközvetítő képzésünket (OKJ 52 341 02, Engedélyszám: E-001808/2018/A001).

Az oktatás során magas színvonalon, a tényleges, napi szinten hasznosítható tudás átadását helyezzük fókuszba, emellett felkészítjük a résztvevőket a sikeres vizsgázásra.

A képzésről

A képzést az Akadémia Plusz 2.0 Kft. szervezi, az intézmény felnőttképzési engedély száma: E-001808/2018.

A következő Ingatlanközvetítő OKJ képzés (OKJ 52 341 02, Engedélyszám: E-001808/2018/A001) előreláthatólag 2020. december 17-én indul.

A képzés teljes óraszáma: 240 óra. Képző intézmény az alapozó (korábbi tanulmányok során megszerzett) ismeretekkel rendelkezők számára indítja a képzési csoportot. Bekapcsolódás az alapozó ismeretekre irányuló előzetes tudásmérés alapján történhet.

Bekapcsolódhat, aki a tudásmérésen képzési részenként 60% feletti teljesítményt ér el.

A képzést megfelelő előzetes ismeretekkel rendelkezőknek 142 órában valósítjuk meg. (A  képző intézmény kizárólag a meglévő ismereteket vizsgálja.)

Az alábbiakban hirdetett, csökkentett óraszámú képzésen azok vehetnek részt, akik a képző intézmény által kifejlesztett, előzetes tudásmérés minden képzési részén 60% feletti eredményt érnek el.

A teszthez tartozó segédlet, IDE kattintva tölthető le.


Sikerek és aktuális képzések

Örömmel osztjuk meg, hogy a Duna House Csoport történetének első OKJ Ingatlanközvetítő (OKJ 52 341 02, Engedélyszám: E-001808/2018/A001) képzése nagy sikerrel zárult. A vizsgára bocsájtott résztvevők mindegyike sikeres vizsgát tett 2019. február 15-én, méghozzá nagyobb arányban 4-es, illetve 5-ös érdemjeggyel. A második tanfolyam résztvevői 2019. július 18-án vizsgáztak sikeresen. Gratulálunk nekik!

Lezárt képzési csoportjaink statisztikai adatai 


A következő Ingatlanközvetítő OKJ képzés (OKJ 52 341 02, Engedélyszám: E-001808/2018/A001) előreláthatólag 2020. december 17-én indul és 9 hetet ölel fel, heti két hétköznapon 9:00-16:00 óráig.


A képzés időpontja

2020. december 17.

Jelentkezési határidő

2020. november 30.


A csoport megfelelő létszám esetében indul el.

Kérdés esetén keress minket az akademia@dh.hu email címen.

A képzés díja

 • Egyösszegű befizetés esetén:
  120 000 Ft
  + vizsgadíj: 42 000 Ft
 • Részletfizetés esetén:
  1. részlet: 65 000 Ft
  2. részlet: 65 000 Ft
  + vizsgadíj: 42 000 Ft
Az összegek ÁFA mentesek.

A vizsgadíj befizetése legkésőbb a záróvizsgára jelentkezés utáni 15. napig lehetséges. 

Csak átutalásos fizetést van módunkban elfogadni!

 • Kedvezményezett neve: Akadémia Plusz 2.0 Kft.
 • Kedvezményezett számlaszáma: Raiffeisen Bank: 12001008-01635526-00100007
 • Közlemény: "saját név" + OKJ díj + "képzés dátuma"

A képzés helye

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

Jelentkezés az Ingatlanközvetítő OKJ tanfolyamra


Az Ingatlanközvetítő OKJ képzésre történő jelentkezéshez töltsd ki az alábbi űrlapot!

A képzés célja

Az Ingatlanközvetítő szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz, foglalkozásokhoz szükséges kompetenciák elsajátítása. 

Szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Ingatlanok (házingatlanok és telkek) adásvételét és cseréjét közvetíti; lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérbeadását közvetíti. A feladatok ellátása érdekében az ingatlanokat felkutatja és azok forgalmi értékbecslését elvégzi; az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat elvégzi. 

A szakképesítéssel rendelkező képes

 • kezelni az ingatlanpiac kínálati és keresleti oldalát
 • elvégezni az adminisztrációs feladatokat
 • fejleszteni szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat
 • lebonyolítani az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket
 • részt venni a minőségirányítási rendszer kialakításában
 • adatbázist készíteni, számítástechnikai tevékenységet végezni
 • matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végezni
 • befektetői szakértői anyagot készíteni
 • marketingtevékenységet végezni
 • ingatlan forgalmi értékbecslést készíteni

A részvétel feltételei

 • A képzésbe való bekapcsolódás feltétele a megszerzett érettségi bizonyítvány

 • Jelenléti ívek aláírása

 • Megengedett maximális hiányzás betartása (a képzési órák 20%-a)

Képzési hely és idő

A képzés helyszíne: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

 • Összes óraszám: 240 óra (144 óra elmélet és 96 óra gyakorlat)
 • A képzés tananyagegysége (szakmai követelménymodulja): 11244-12 Ingatlanközvetítő feladatai

Csoportlétszám

A képzésben résztvevők maximális száma: 40 fő

A képzés során alkalmazott értékelés

Alkalmanként számonkérés, konzultáció.

A képzés végén a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

 • A modulzáró vizsga időtartama 120 perc
 • A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi
 • A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 60%-ot teljesít
 • A modulzáró vizsgatevékenység eredménye "megfelelő" vagy "nem megfelelő" kifejezéssel értékelhető
 • A sikeres modulzáró vizsgáról igazolás kerül kiállításra

A vizsgára bocsátás feltételei

Sikeres modulzáró vizsga és beadott ingatlan értékelési szakvélemény. 

Képzési programmal és komplex vizsgával kapcsolatos információk

Képző intézmény közreműködik a résztvevőknek a szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő jelentkeztetésében vizsgaszervezésre feljogosított intézményhez. 

Képzési programmal kapcsolatos információk:
Akadémia Plusz 2.0 Kft. ügyfélszolgálat
Hétfőtől csütörtökig: 9.00 - 17.30 óra között
Péntek: 9.00-16.00 óra között
1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.


Jelentkezem az Ingatlanközvetítő OKJ képzésre


Az Ingatlanközvetítő OKJ képzésre történő jelentkezéshez töltsd ki az alábbi űrlapot!

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

 1. Gyakorlati vizsga

  A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanértékelési prezentáció
  A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlan értékelési szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott értékelést, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.


  A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%


 2. Központi írásbeli vizsga 

  A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
  A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.

  A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%  3. Szóbeli vizsga

  A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
  A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza

  A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 


Valamennyi vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.

Megszerezhető dokumentumok

Igazolás modulzáró vizsgáról, sikeres komplex szakmai vizsga esetén államilag elismert szakképzettséget igazoló bizonyítvány.

További információ

Hétfőtől csütörtökig: 9.00 - 17.30 óra között
Péntek: 9.00-16.00 óra között
Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.
Email: akademia@dh.hu
Telefon: +36-1-555-2222

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.


A képzési programmal kapcsolatban további információt az Akadémia Plusz 2.0 Kft. ügyfélszolgálatán kérhet

Hétfőtől csütörtökig: 9.00 - 17.30 óra között
Péntek: 9.00-16.00 óra között
Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.
Email: akademia@dh.hu
Telefon: +36-1-555-2222

Lezárt képzési csoportjaink statisztikai adatai


 • Képzés megnevezése: Ingatlanközvetítő OKJ 52 341 02
 • Képzés nyilvántartási száma: E-001808/2018/A001
 • Képzési csoport azonosítója: 2019/INGK/2
 • Induló létszám: 23 fő
 • Időközben bekapcsolódók létszáma: 0 fő
 • Kimaradtak létszáma: 0 fő
 • Sikeresen vizsgázók létszáma: 21
 • Vizsgázók átlageredménye: 4.4

A képzésben részt vevők elégedettségmérésének átlagértékei:

Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? - 9,76
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? - 9,62
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? - 8,19
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? - 8,95
Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? - 9,29
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) - 9,05
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? - 9,29
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? - 9,86
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? - 9,24

Miért az Akadémia 2.0?

Az általunk tartott OKJ képzés módszertani alapjai

20 év tapasztalata

A képzés napi szinten támogatja a munkádat, mivel nálunk olyan trénerek oktatnak, akik jártak a te utadon, és húsz év szakmai tapasztalatának összessége támogatja őket. 

Személyre szabott oktatás

Nálunk nem csak a kötelező, betanult anyag átadása a cél. Trénereink nem félnek változtatni, improvizálni, ha a csoport úgy viheti magával a legtöbbet. 

Szenvedélyünk az oktatás

Szenvedélyünk az oktatás, a minőség és a hitelesség. Mindennek alapja Kelet-Közép Európa legnagyobb ingaltanközvetítői csoportja, a Duna House Csoport, amelynek tagjai vagyunk.

A tanfolyam oktatói

Dr. Káposztás Ágnes

Ügyvéd, Külső óraadó

"Elsősorban ingatlanjogra, valamint cégügyekre és nagyobb volumenű követelésbehajtások jogi lebonyolítására specializálódtam."

Pető Nóra

Szakmai tréner

"Az oktatás értéket teremt, ehhez pedig eszközként a becsület, az emberismeret, a hitelesség, a jó kommunikációs készség társul. "

Tóth József

Külső óraadó

"Külsős óraadó tanárként 2003 óta folyamatosan részt veszek OKJ-s tanfolyamokon, ingatlanos szakképzéseken."

Dr. Veisz Gábor

Ügyvéd, Külső óraadó

"Jelenleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagjaként dolgozom. Ügyvédi munkám mellett a Victim Support Europe (Brüsszel) elnökségi tagjaként is működöm."

Jelentkezés az Ingatlanközvetítő OKJ tanfolyamra


Az Ingatlanközvetítő OKJ képzésre történő jelentkezéshez töltsd ki az alábbi űrlapot!